Almanyada T羹rkler i癟in 覺rakl覺k

smiling international female student

Ausbildung meslekleri: T羹rkiyeden bavuranlar 癟覺rakl覺k i癟in bavurabilirler (Almanca: Berufsausbildung, Ausbildung). Almanyadaki 癟覺raklar ayl覺k 繹deme al覺rlar ve Almanyada s羹rekli 癟al覺ma anslar覺 y羹ksektir. Almanca dil becerileri B1 seviyesinde zorunludur.

Ausbildung meslekleri: En 繹nemli ger癟ekler

Almanyada Ausbildung ne anlama geliyor?

Ausbildung, bir mesleki eitim program覺 bi癟imi olan 癟覺rakl覺k i癟in Almanca terimdir. Bir Ausbildung (tam ad覺: Berufsausbildung) ile, AB 羹yesi olmayan bir 羹lkenin vatanda覺 olsan覺z bile Almanyada yaamak ve 癟al覺mak i癟in b羹y羹k perspektifler sunan, devlet kontrol羹nde bir vas覺fl覺 i癟i olarak bir derece al覺rs覺n覺z.T羹rk erkek ve kad覺nlar覺, Almanyadaki 癟ok 癟eitli Ausbildung kurslar覺 aras覺ndan se癟im yapabilir.

Almanyada Ausbildung nedir?

覺rakl覺k (mesleki eitim olarak da adland覺r覺l覺r), sat覺 eleman覺, ressam, marangoz, hemire, kasap veya araba tamircisi gibi mavi yakal覺 meslekler alan覺nda resmi bir eitim niteliidir. Almanyada 3 y覺ll覺k bir eitimden sonra kalifiye i癟i derecesi verilir. Bu, d羹nyan覺n her yerinden yabanc覺lara Almanyada kal覺c覺 bir i pozisyonu almalar覺 i癟in iyi anslar salar.

Almanyadaki mesleki eitim sistemi (Almanca: Berufsausbildungen) benzersizdir: cretli bir 癟ok y覺ll覺 eitim program覺nda 繹renciler, 癟覺rakl覺k eitimleri s覺ras覺nda Alman standartlar覺na g繹re ve ayr覺ca kursiyerleri istihdam eden irketler olarak meslek okullar覺nda bir meslek 繹renirler.

T羹rkler Almanyada Ausbildung Yapabilir mi?

Evet, T羹rkler Almanyada Ausbildung (癟覺rakl覺k) bavurusunda bulunabilirler. Almanca dil gereksinimleri B1 seviyesindedir. Yeni mevzuata g繹re T羹rkler (kad覺nlar ve erkekler) u anda Almanyada 癟ok iyi kariyer f覺rsatlar覺na sahipler: Mesleki eitimden sonra yabanc覺lar覺n bu meslekte 癟al覺mak i癟in Almanyada kalmalar覺 m羹mk羹nd羹r.

覺rakl覺k Almanyada bir ii garanti eder mi?

Almanyada bir mesleki eitim ile, yabanc覺 bavuru sahipleri vas覺fl覺 i癟i olarak bir Alman kalifikasyonu al覺rlar. Almanyada b羹y羹k olas覺l覺kla 繹n羹m羹zdeki y覺llarda da devam edecek olan vas覺fl覺 i癟ilere y羹ksek bir talep var. Bir i i癟in garanti olmamas覺na ramen, ans son derece y羹ksektir en 繹nemlisi 癟覺rakl覺覺n覺z s覺ras覺nda ev sahibiniz olan irkette.

Bir 癟覺rakl覺k eitimini baar覺yla bitiren vas覺fl覺 i癟iler, Alman irketinde 癟al覺maya devam edebilir, daha ileri nitelikler elde edebilir (繹rn. burada yabanc覺 nitelikle 癟al覺mak. Bu yabanc覺 kalifikasyonu ve Alman h羹k羹metinin mevcut destei ile yabanc覺lar, kendi 羹lkelerinde b羹y羹k avantajlarla irketler kurabilirler.

Almanyadaki Mesleki Eitime Haz覺rl覺k

Almanyada mesleki eitime balamadan 繹nce, yabanc覺 adaylar覺n belirli dil becerilerine ve akademik niteliklere sahip olmas覺 gerekmektedir. ncelikle, adaylar覺n en az B1 seviyesinde Almanca konuabiliyor olmas覺 beklenir. Bu, hem eitim s羹recinde hem de sonras覺nda i hayat覺nda baar覺l覺 olabilmek i癟in 繹nemlidir. Adaylar覺n ayr覺ca, genellikle ortaokul d羹zeyinde bir yabanc覺 okul bitirme belgesine sahip olmalar覺 gerekmektedir. Teknik meslekler i癟in, 繹zellikle matematik ve bilgisayar becerilerinde iyi notlara sahip olmak 繹nemlidir.

Mesleki eitim, 繹rencilere belirli bir meslekte gerekli pratik becerileri ve teorik bilgileri salar. Bu, 繹rencilerin i hayat覺na haz覺rlanmalar覺na yard覺mc覺 olur. Ayr覺ca, 繹rencilere belirli bir alanda uzmanlama f覺rsat覺 sunar.

Mesleki eitime haz覺rl覺k s羹reci, adaylar覺n Almanyadaki eitim sistemine ve i hayat覺na uyum salamalar覺na yard覺mc覺 olur. Bu s羹re zarf覺nda, adaylar genellikle dil becerilerini gelitirir, akademik niteliklerini g羹癟lendirir ve belki de Almanyadaki yaam ve k羹lt羹r hakk覺nda daha fazla bilgi edinirler. Bu, adaylar覺n eitim s羹recine balamadan 繹nce kendilerini daha rahat ve haz覺rl覺kl覺 hissetmelerini salar.

Sonu癟 olarak, Almanyadaki mesleki eitime haz覺rl覺k s羹reci, adaylar覺n baar覺l覺 olmalar覺 i癟in gereken temel beceri ve bilgileri edinmelerine yard覺mc覺 olur. Bu s羹re zarf覺nda, adaylar Almanyadaki eitim sistemine ve i hayat覺na daha iyi uyum salarlar, dil becerilerini gelitirirler ve belki de Almanyadaki yaam ve k羹lt羹r hakk覺nda daha fazla bilgi edinirler. Bu, adaylar覺n eitim s羹recine balamadan 繹nce kendilerini daha rahat ve haz覺rl覺kl覺 hissetmelerini salar.

Ausbildung Almanyada nas覺l 癟al覺覺r?

Almanyadaki hemen hemen t羹m vas覺fl覺 mavi yakal覺 meslekler, ancak i癟iler daha 繹nce bir mesleki eitimi baar覺yla tamamlam覺larsa uygulanabilir: 繹rnein, duvarc覺 ustalar覺, f覺r覺nc覺lar, t羹ccarlar, hemireler veya elektrik癟iler. D羹nyan覺n 癟ou 羹lkesinde, Alman mesleki eitim sistemiyle kar覺lat覺r覺labilir bir nitelik yoktur. rnein Rusya, Ukrayna veya Beyaz Rusyada sunulan PTU, Almanca eitiminin ne i癟eriine ne de uzunluuna ve kalitesine sahiptir.

Ausbildung, bir mesleki eitim program覺 bi癟imi olan 癟覺rakl覺k i癟in Almanca terimdir.

Anla覺lmas覺 gereken 繹nemli nokta, mesleki eitimdeki 繹rencilerin zamanlar覺n覺n yakla覺k %50sini 繹renmek i癟in 癟al覺t覺klar覺 bir irketin 癟al覺anlar覺 olmas覺d覺r. Dier %50sinde ise bir meslek okulunda eitim g繹rmektedirler. irket, 癟覺raklar i癟in t羹m okul 羹cretlerini 繹der. Bu nedenle adaylar覺n bir irket taraf覺ndan istihdam edilmesi gerekir ancak o zaman eitime balayabilirler. Bu nedenle uluslararas覺 adaylar覺n da 繹nce bavurmalar覺 ve bir se癟im s羹recinde baar覺l覺 olmalar覺 gerekir.

Almanyada T羹rkler i癟in 覺rakl覺k: Bir bak覺ta Almanyadaki T羹rkler i癟in mesleki eitim

Yerletirmemiz bavuru sahipleYerletirmemiz bavuru sahipleri i癟in 羹cretsizdir ve ayr覺ca Almanyadaki 癟覺rakl覺覺n覺z i癟in herhangi bir 羹cret de yoktur! Eitim her y覺l覺n Austos/Eyl羹l aylar覺nda balamaktad覺r. Ancak bavurunuz en k覺sa s羹rede bize ulamal覺d覺r! Bu s羹re, uygun bir iveren bulmak ve vize bavurusu i癟in size zaman tan覺mak i癟in gereklidir (vize bavurusu 4 ay覺 bulabilir!)

Mesleki Eitimde Finansal Y繹nler

Almanyadaki mesleki eitim, 繹rencilere teorik bilgilerin yan覺 s覺ra pratik deneyimler sunar ve bu s羹re癟te 繹rencilere maddi destek salar. Eitim s羹resince, 繹renciler genellikle iverenlerinden ayl覺k bir 繹deme al覺rlar. Bu 繹deme, genellikle yaam masraflar覺n覺 kar覺lamak i癟in yeterli olur. Ancak, 繹rencilerin baz覺 ek masraflar覺 kar覺lamalar覺 gerekebilir, 繹rnein ders kitaplar覺 ve malzemeler.

rencilerin mesleki eitim s羹resince kar覺laabilecekleri maliyetler, se癟tikleri meslee ve yaad覺klar覺 yere bal覺 olarak deiiklik g繹sterebilir. rnein, baz覺 ehirlerde yaam maliyeti dierlerinden daha y羹ksek olabilir. Ayr覺ca, baz覺 meslekler belirli ekipman veya malzemeler gerektirebilir. Bu nedenle, 繹rencilerin bu maliyetleri dikkate alarak b羹t癟e yapmalar覺 繹nemlidir.

Ausbildung meslekleri
Almanyadaki mesleki eitim programlar覺, genellikle d繹rt y覺l s羹rer ve okulda 繹renim ile i yerinde staj覺 birletirir. Bu, 繹rencilere teorik bilgilerin yan覺 s覺ra pratik deneyimler sunar. Ayr覺ca, 繹rencilere belirli bir meslekte gerekli becerileri ve bilgileri kazand覺r覺r.

Sonu癟 olarak, Almanyadaki mesleki eitim s羹recinde finansal y繹nler, 繹rencilerin eitimlerini baar覺yla tamamlamalar覺 ve mesleki hedeflerine ulamalar覺 i癟in 繹nemli bir rol oynar. rencilerin, eitim s羹resince kar覺laabilecekleri maliyetleri anlamalar覺 ve buna g繹re plan yapmalar覺, eitim s羹recini daha az stresli ve daha baar覺l覺 hale getirebilir.

Daha fazla bilgi:

 1. Almanyada bir 癟覺rakl覺k program覺ndan ne kadar kazan覺r覺m?

  Eitiminiz s覺ras覺nda ivereninizden Almanyadaki temel yaam masraflar覺n覺z覺 kar覺lamak i癟in ayl覺k bir 繹deme alacaks覺n覺z. Ayl覺k 羹cret, ilk eitim y覺l覺nda yakla覺k br羹t 600 ile 羹癟羹nc羹 eitim y覺l覺nda en az br羹t 900 veya daha fazla aras覺nda deimektedir. Baz覺 癟覺rakl覺k pozisyonlar覺 i癟in Alman iverenler ayda 1.200 Eurodan bile fazla 繹d羹yorlar.

  Ayl覺k 繹denein miktar覺 b羹y羹k 繹l癟羹de ivereninize ve 繹zge癟miinize bal覺d覺r. 襤verenler genellikle konaklama i癟in 羹cretsiz bilet veya mali destek gibi ek destekler sunar. Life-in-Germany.de veya ivereniniz, her bir pozisyon i癟in ayr覺 olduklar覺ndan, bavuru s羹recinde belirli koullar hakk覺nda sizi bilgilendirecektir. 覺rakl覺ktan sonra, Almanyada Alman i癟ilerle benzer koullarda kalifiye i癟i olarak kaydolabilirsiniz.

 2. Almanyada 癟覺rakl覺k eitimi ne kadar s羹rer?

  Almanyada 癟覺rakl覺k, meslee bal覺 olarak 3 ile 4 y覺l aras覺nda s羹rer. Meslekte zaten nitelikleriniz varsa, daha k覺sa olabilir. Mesleinizi %50sine irket i癟inde pratik 癟al覺malarla, %50sine 繹zel bir meslek okulunda 繹reneceksiniz. Dersler sadece Almanca olarak yap覺lacakt覺r bu nedenle GERin B1 seviyesinde Almanca becerilerine ihtiyac覺n覺z vard覺r. Almanyadaki eitiminiz s覺ras覺nda, Alman vatandalar覺 ile ayn覺 hak ve y羹k羹ml羹l羹kleri salayan bir Alman irketi taraf覺ndan Alman s繹zlemesi ile istihdam edileceksiniz.

 3. Almanyadaki 癟覺rakl覺覺m s覺ras覺nda ailem bana kat覺labilir mi?

  Life-in-Germany.de, Alman irketleri ve eitim kurumlar覺 / meslek okullar覺 ile ibirlii i癟inde 癟覺rakl覺k eitimi sunmaktad覺r. Almanya genelinde ve istenilen yerde yurt d覺覺ndan gelen kursiyerler i癟in doru 癟覺rakl覺覺 buluyoruz. Ayr覺ca bavuru s羹recinde size elik ediyoruz. ocuunuz veya einiz varsa, ailenizle birlikte bir 癟覺rakl覺覺 m羹mk羹n k覺lmak i癟in elimizden gelenin en iyisini yapaca覺z. Bu balamda, einiz i癟in bir i veya 癟覺rakl覺k yeri bulmaya 癟al覺aca覺z.

 4. Almanyada 癟覺rakl覺k eitimi alarak hangi dereceyi elde ederim?

  Kural olarak, vas覺fl覺 i癟i sertifikas覺 derece olarak verilir. Bu derece, Almanyada ve d羹nya 癟ap覺nda m羹kemmel kariyer f覺rsatlar覺 sunar. Kalifiye i癟i kalifikasyonu, baz覺 dier artlar覺n yerine getirilmesi kouluyla Almanyada daimi oturma iznine bavurman覺za olanak tan覺r.

 5. Almanyada 癟覺rakl覺k i癟in maksimum ya ka癟t覺r?

  Ya s覺n覺r覺 yoktur. Baz覺 mesleklerde 繹r. hemirelik bak覺m覺 40 ya覺n 羹zerindeki bavuru sahipleri nadir deildir. Ancak, meslek okulunda, genellikle 16 ila 25 yalar覺 aras覺ndaki Alman 繹rencilerle birlikte 繹reneceinizi unutmay覺n.

 6. Almanyada 癟覺rakl覺k eitimi i癟in hangi Almanca dil becerilerine ihtiyac覺m var?

  Eitim balang覺c覺nda en az B1 seviyesinde Almanca konumal覺s覺n覺z. Ancak A2 Almanca bilgisine sahip olduunuzda zaten bavurabilirsiniz. Hemirelik bak覺m覺 eitimi i癟in B2 seviyesinde Almanca bilmeniz gerekir.

 7. Almanyada 癟覺rakl覺k eitimi i癟in hangi dil sertifikalar覺na ihtiyac覺m var?

  Se癟ilen bir kurumdan sertifika alma zorunluluu yoktur. Adaylar, yurtd覺覺ndaki yerel dil okullar覺 veya yurtd覺覺ndan gelen 繹retmenler de dahil olmak 羹zere t羹m kurumlardan al覺nan sertifikalarla bavurabilirler. Ancak m羹lakatlarda ve vize bavurusu s覺ras覺nda Almanca bilginizi kan覺tlaman覺z gerekebilir.

 8. Almanyada 覺rakl覺k: Almanyada mesleki eitim almak i癟in hangi yabanc覺 okul bitirme belgesiyle bavurabilirim?

  Almanyada 癟覺rakl覺a balamak i癟in 9. s覺n覺f veya daha y羹ksek bir yabanc覺 okul bitirme sertifikas覺 (genellikle bir ortaokul) yeterlidir. Teknik meslekler i癟in, matematikte olduu kadar bilgisayar becerilerinde de iyi notlara sahip olmal覺s覺n覺z.

Ausbildung meslekleri: Almanyada yabanc覺 bir bavuru sahibi olarak nas覺l bak覺laca覺m?

Almanyadaki bavuranlar覺n organizasyonel ve sosyal destei bizim g羹c羹m羹zd羹r: Sizi havaalan覺ndan al覺yoruz, iyi bir konaklama yeri bulman覺za yard覺mc覺 oluyoruz, aktif bir sosyal yaam覺 destekliyoruz ve her zaman tavsiye ve eylem ile kiisel olarak haz覺r覺z kald覺覺n覺z s羹re boyunca bir yard覺m hatt覺 ile bile Almanyada!

Ausbildung meslekleri: Nas覺l bavurulur?

Almanyada 癟覺rakl覺k i癟in nas覺l bavurabilirim?

Life-in-Germany.de gibi uzman kurulular覺n hizmetlerini kullanabilir veya dorudan Alman irketlerine bavurabilirsiniz. Bununla birlikte, bavuru belgeleriniz ile ilgili dan覺manl覺k i癟erdiklerinden 羹cretsiz hizmetlerimizi kullanman覺z覺 繹neririz. Hen羹z B1 seviyesinde Almanca bilmiyorsan覺z veya okul eitiminizi hen羹z tamamlamam覺 olsan覺z bile en k覺sa s羹rede bavurun. Ne kadar erken bavurursan覺z, Almanyada uygun bir eitim yeri bulma ans覺n覺z o kadar artar!

Ausbildung meslekleri: Almanyada 癟覺rakl覺k i癟in vize nas覺l al覺n覺r?

AB 羹yesi olmayan bir bavuru sahibiyseniz, 癟覺rakl覺覺n覺za balamadan 繹nce vize alman覺z gerekir.T羹m detaylar覺 繹zel sayfam覺zda buradan okuyun!

Almanyadaki 癟覺rakl覺覺mdan sonra ne olur?

覺rakl覺覺n覺z覺 baar覺yla bitirdikten sonra, eitimden sonra Almanyada kal覺c覺 bir i bulma ans覺n覺z y羹ksektir. Alman irketleri, bavuranlar覺n 癟ou i癟in kal覺c覺 istihdamla ilgileniyor ve genellikle size 癟ok iyi bir i teklifi yapacak.

Ausbildung meslekleri: Mesleki Eitim Sonras覺 襤leri Eitim Olanaklar覺

Almanyadaki mesleki eitim, 繹rencilere belirli bir meslekte gerekli beceri ve bilgileri salar, ancak eitim s羹reci burada bitmez. Mesleki eitimlerini tamamlad覺ktan sonra 繹renciler, kariyerlerini daha da ilerletmek i癟in 癟eitli ileri eitim olanaklar覺na sahip olabilirler. Bu, belirli bir alanda uzmanlamay覺 veya belki de yeni bir alanda beceri kazanmay覺 i癟erebilir.

rnein, bir 繹renci mesleki eitimini tamamlad覺ktan sonra bir Meister (Usta) eitimine balayabilir. Bu, 繹rencinin belirli bir alanda daha derin bir bilgi ve beceri seti kazanmas覺n覺 salar ve genellikle daha y羹ksek bir maa ve daha fazla kariyer f覺rsat覺 ile sonu癟lan覺r. Ayr覺ca, baz覺 繹renciler belki de bir 羹niversite derecesi almay覺 veya belirli bir alanda daha fazla eitim almay覺 d羹羹nebilirler.

Ausbildung meslekleri
Mesleki eitim, 繹rencilere belirli bir meslekte gerekli becerileri ve bilgileri kazand覺r覺r. Bu, 繹rencilerin i hayat覺na haz覺rlanmalar覺na yard覺mc覺 olur. Ayr覺ca, 繹rencilere belirli bir alanda uzmanlama f覺rsat覺 sunar.

Sonu癟 olarak, Almanyadaki mesleki eitim, 繹rencilere sadece belirli bir meslekte gerekli beceri ve bilgileri salamakla kalmaz, ayn覺 zamanda onlara kariyerlerini daha da ilerletmek i癟in 癟eitli ileri eitim olanaklar覺 sunar. Bu, 繹rencilerin kariyer hedeflerine ulamalar覺na yard覺mc覺 olur ve onlara i hayat覺nda daha fazla esneklik ve f覺rsat sunar.

Scroll to Top